Iné konštrukcie

Vyrábame a montujeme oceľové konštrukcie a zámočnícke výrobky na mieru. Oceľové konštrukcie dodávame pre rôzne odvetvia priemyslu, poľnohospodárstva, skladovania a mestskej infraštruktúry. Radi pre vás navrhneme riešenie podľa vašich požiadaviek.